فال فرشتگان امروز پنج شنبه ۲۴ آذر؛ امروز فرشتگان برای متولدین هرماه چه خبر خوشی دارند؟

فرزندان تو در زمین و آسمان سعادتمندند. آنها توسط خدا و فرشتگان به خوبی محافظت می شوند.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین دی

فرشته آریل Arielle

اگر نیازمند کمک و یاری و توسل به فرشتگان هستید و سوالی دارید، لحظه ای چشم خود را بسته و سپس ذهن خود را به سوال متمرکز کنید.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

فرشته روچل Rochelle

در این زمینه بخوانید؛

تست شخصیت؛می دﻭنستین نحوه به دست گرفتن گوشی شخصیت شما ﺭو نشوﻥ میده؟شما چطورﻯ گوشی ﺩست میگیرید؟!

تست شخصیت؛ میخوای بگم چقدر اهل رفیق بازی هستی؛ در این چالش شرکت کنید

خواسته و آرزوی تو به زودی برآورده می شود. صبر و حوصله داشته باش. سعی نکن به زور کاری را انجام دهی.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

فرشته مرلینا Merlina

مراقب باش کاری نکنی. قبل از آنکه ادامه دهی جوانب و شرایط را با دقت بسنج و بررسی کن.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

فرشته اپال Opal

خداوند پر از عشق و نور است و اگر دل به او ببندیم، وجود ما نیز لبریز از نور و عشق می شود.اگر فکر می کنید در وجودتان عشق نیست، آرامشی وجو ندارد، بدانید که از خداوند متعال فاصله گرفته اید و برای همین، روحتان مضطرب و نگران شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ واقعیت فال فرشتگان این است که خداوند پر از عشق و نور است و اگر دل به او ببندیم، وجود ما نیز لبریز از نور و عشق می شود.اگر فکر می کنید در وجودتان عشق نیست، آرامشی وجو ندارد، بدانید که از خداوند متعال فاصله گرفته اید و برای همین، روحتان مضطرب و نگران شده است.

مانند حسی زمانی که فردی که بسیار دوست داشته اید، از شما دور شده است.هیچ وقت از یادتان نرود؛ “ألا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا همواره آرامش بخش دلهاست.”البته این خدا نیست که از ما دور میشود؛ خدا همواره با ماست.بلکه این ما هستیم که گاهی نمیخواهیم خدای خود را ببینیم و به او گوش جان بسپاریم.

خواسته و آرزوی تو به زودی برآورده می شود. صبر و حوصله داشته باش. سعی نکن به زور کاری را انجام دهی.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

فرشته آزور Azur

تو یک آموزگار روحانوی هستی: تو قادری به دیگران پند و مشاوره دهی و آنان را کمک کنی تا موهبتهای معنوی و وظایف الهی زندگی خود را بازشناسند.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

فرشته زانا Zanna

من کمکت می کنم تا بیماریها، مبارزه ها و مشکلات خود و دیگران را بهبود دهی. تو همانند من یک شفا دهنده هستی.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

فرشته آستارا Astara

مانند حسی زمانی که فردی که بسیار دوست داشته اید، از شما دور شده است.هیچ وقت از یادتان نرود؛ “ألا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا همواره آرامش بخش دلهاست.”البته این خدا نیست که از ما دور میشود؛ خدا همواره با ماست.بلکه این ما هستیم که گاهی نمیخواهیم خدای خود را ببینیم و به او گوش جان بسپاریم.گاهی پیام های خداوند از طریق فرشتگان به ما القا می شود.


تست شخصیت؛ می خوای بدونی عشقت چقدر دل و جرات داره با این چالش امتحانش کن

در فال فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند چون خداوند هیچگاه پیامی منفی به فرشتگان نمی دهد.

تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

فرشته بریدجت Bridgette

تست شخصیت؛ خلق و خوی چپ دست ها با راست دست ها چه فرقی داره؟


تو شایسته بهترین هایی! با امیدها و آرزوهایت به ستاره ها می رسی و هیچ مصالحه و سازشی را نپذیر

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

فرشته زانا Zanna

تو آشفته و سردرگم هستی چراکه به اندازه کافی آگاهی و اطلاعات نداری. قبل از آنکه تصمیم بگیری بهتر است بیشتر خبر کسب کنی و از آگاهان و مطلعان کمک بگیر.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

فرشته رافائل Raphael

تو از تمام رنج و مشکلات سختی که تو را تهدید می کرد، محافظت شده ای. نفس راحتی بکش و بدان که تو در امنیت هستی.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/688507-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اگر تو به حکمت درون قلبت رجوع کنی و آن را دنبال کنی به سعادت و رفاه می رسی.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

فرشته آزور Azur

تجارب روحی و روشن بینانه جدیدی، شخص تو و دیدگاهت را نسبت به جهان تغییر می دهد. اجازه بده موهبت های روحی تو به وسیله یادگرفتن، دعا و نماز خواندن و ژرف اندیشی (مدیتیشن) گسترش یابد.

فال فرشتگان ۲۴ آذر ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

فرشته آکاشا Akasha