فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۲۵ آذر ۱۴۰۱

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

خط مشخص و واضح : موفقیت آمیز بودن موضوع و پروژه

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

بار و اندوخته : پس انداز

کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

در فال قهوه شما دیده شد:

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین مرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

در فال قهوه شما دیده شد:

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین آذر

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین آبان

بطری : به فکر سلامتی خود باشید – جرو بحث نکنید.

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین دی

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

در فال قهوه شما دیده شد:

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/688738-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین مهر

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

در فال قهوه شما دیده شد:

در فال قهوه شما دیده شد:

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

قلب : روابط عاطفی

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

در فال قهوه شما دیده شد:

استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

بار و اندوخته : پس انداز

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین بهمن

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

در فال قهوه شما دیده شد:

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین اردیبهشت

نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

مورچه : نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی – با حوصله به کارتان ادامه بدهید موفق میشوید – باغیرت بودن – دریافت مزد زحمات

در فال قهوه شما دیده شد:

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین خرداد

خرس : دشمن بدطینت، احمق و تند خو – از این خصلتها دوری کنید – تکیه گاه – یاور- متکی به کسی یا چیزی

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین اسفند

سد : موانع و دفاع در برابر هیجانات و مشکلات به وجود آمده

در فال قهوه شما دیده شد:

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

نیزه : به مسافرت کوتاهی خواهید پرداخت – مسافرت دریائی.

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین تیر

زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

فال قهوه امروز ۲۵ آذر متولدین فروردین

آدم : ملاقات کننده ای خواهیدداشت – گاهی ممکن است همراه با اختلاف با اطرافیان باشد.

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

جعبه : داشتن همسری همدم و معاشر که کمتر ناسازگاری میکند.

توپ : با ورزش کردن می توانید از بیماری خلاصی یابید – به زندگی بدون ثبات اشاره می کند – به معنی تغییرات مداوم است.

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

صندلی : محبت و دلگرمی – از طرف دوستان به شما محبت میشود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد – بهتر شدن کارها از هر نظر – ارتقا در کار – ریاست

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

در فال قهوه شما دیده شد:

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

مرغ : به مال و ثروتی دست پیدا میکند ولی مواظب باشید بیهوده آنرا از دست ندهید.