فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۱

در فال قهوه شما دیده شد:

دانه تسبیح : عشق – صاحب بچه شدن – ظرافت

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

دست های دراز : حماقت – اشتباه – بی اعتقادی

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین شهریور

حلقه شکسته : ناامیدی ، شکست خوردن یا بهم خوردن نامزدی یا خواستگاری.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

قلب : روابط عاطفی

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

خط مستقیم کوتاه : زندگی آرام – خوش و متوسط

بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

در فال قهوه شما دیده شد:

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین اردیبهشت

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

در فال قهوه شما دیده شد:

قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین فروردین

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

گردن بند : عشق و نامزدی و شروع آن – خبرهای خوش

شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

بیل : بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید.

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

ریسمان : عمر طولانی – سفر طولانی رفتن و نعمت فراوان بدست آوردن.

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

قیچی : جدائی و دوری – بین اقوام و خویشاوندان جدائی انداختن و درواقع اختلاف خانوادگی – به جدایی از معشوق و درگیری با دوستان اشاره دارد.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

در فال قهوه شما دیده شد:

در فال قهوه شما دیده شد:

در فال قهوه شما دیده شد:

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین دی

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

میخ : سمبل پایداری و مقاومت – اگر به کار خود واقف هستید آن را رها نکنید – تصمیمی ناعادلانه و یا حقه بازی

در فال قهوه شما دیده شد:

آتش کوتاه : نزدیک شدن به مقامی والا – در کار بسته شما گشایش ایجاد می شود.

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین اسفند

میز : به معنی یک قرار داد و یا شرکت در یک مهمانی است.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

در فال قهوه شما دیده شد:

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

در فال قهوه شما دیده شد:

خیمه : تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/689476-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%B0%D8%B1

بسته : رهائی از گرفتاری – نگرانی به مرور زمان بر طرف خواهد شد.

زن : رسیدن به کسی که دلتنگ او هستید – شادی

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

شلوغی : شرکت در یک اجتماع

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین آبان

در فال قهوه شما دیده شد:

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

در فال قهوه شما دیده شد:

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین بهمن

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

در فال قهوه شما دیده شد:

دست های دراز : حماقت – اشتباه – بی اعتقادی

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین خرداد

انسان در حال سجده : شکرانه اجابت دعا – دعا برای برآورده شدن حاجتی

چغندر : دچار یک گرفتاری می شوید ولی زود بر طرف خواهد شد.

چشم : بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن

آهو : همسر با وفا – در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی – زیبایی و کمروئی – در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین آذر

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین مرداد

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

به گزارش اقتصاد آنلاین، زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

پول : نشانه آنست که وقت و انرژی خود را از دست میدهید و از چیزی رنج می برد – مراقب امور مالی خود باشید

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

پارو : زحمت کشیدن و دریافت مزد زحمات

آتش فشان : در مقابل عشق کنترل خود را حفظ کنید ، در غیر اینصورت این عشق مشکلات شما را بیشتر میکند.

آب فشان : موفقیت و شادی – در آینده نزدیک موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین مهر

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

فال قهوه امروز ۲۹ آذر متولدین تیر

خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

گلابی : نجات پیدا کردن از مشکلات مالی – بفکر اندوخته باشید، سهل انگار نباشید.

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.