فال قهوه سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۸ مهر ۱۴۰۱

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

در فال قهوه شما دیده شد:

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

فال قهوه روزانه متولدین بهمن

ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

در فال قهوه شما دیده شد:

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

در فال قهوه شما دیده شد:

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

فال قهوه روزانه متولدین خرداد

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

بالن : توطئه از جانب افرادی – عشق نامناسب

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

چکش : موفقیت در مشکلات – در مشکلات زندگی پیروز و موفق می شوید نگران نباشید.

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

انسان در حال دعا کردن : دعای خیر والدین یا عزیزی – بر آورده شدن حاجت

در فال قهوه شما دیده شد:

گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله

حلقه گل : غصه ای که تمام می شود – رهایی از غصه ها

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

بار و اندوخته : پس انداز

قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.فال قهوه روزانه متولدین فروردین

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

در فال قهوه شما دیده شد:

کاسه واژگون : درماندگی – فقر – گرفتاری مالی و به سختی روزی به دست آوردن.

در فال قهوه شما دیده شد:

نوزاد : رهایی از غصه های کوچک – آرامش خانواده

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

فال قهوه روزانه متولدین مرداد

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

در فال قهوه شما دیده شد:

نعل : نشانگر محاصره دوستان به ظاهر دوست می باشد، راه نجات برایتان باز است – گاهی به معنی سفر است

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

فال قهوه روزانه متولدین آبان

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

فال قهوه روزانه متولدین اردیبهشت

چوب : نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

راه : به مسافرت و اعمال خوب در دراز مدت تعبیر می شود.

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

فال قهوه روزانه متولدین دی

ترازو : نشانه عدل و انصاف است – از عدل و درستی حکم میکند – رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

در فال قهوه شما دیده شد:

در فال قهوه شما دیده شد:

نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

اتاق : نشانه رحم و شفقت و مهربانی میباشد حتما غافل نشوید.

فال قهوه روزانه متولدین مهر

چشم : بینائی – چشمانی هستند که از اطراف مواظب اعمال و رفتار شما می باشند – حسادت و چشم خوردن

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

سگ : دوستانی مهربان و وفادار – دریافت خبری خوب

به گزارش اقتصادآنلاین، اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

شلوار : آبرو و حیثیت – سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

فال قهوه روزانه متولدین آذر

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

در فال قهوه شما دیده شد:

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

در فال قهوه شما دیده شد:

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

حلقه : خواستگاری – ازدواج – خوشبخت شدن در دوران زندگی و زناشوئی – انجام یک معامله – خواستگاری و نامزدی

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

فال قهوه روزانه متولدین شهریور

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

فال قهوه روزانه متولدین تیر

قوری : خادم و خدمتگذار – برای رفع مشکلات و زحمات احتیاج مبرمی به خدمتکار دارید – حادثه ای شگفت آور – زندگی خانوادگی خوشحال و خوشبخت

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

شما می‎توانید در مورد اینکه فال و طالع‎تان درست اعلام شده یا خیر، در پایین همین مطلب در قسمت نظرات بیان کنید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/671029-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%B1

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

انگور : بیش از حد انتظار به شما خیر و نعمت میرسد، اصراف نکنید.

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

فال قهوه روزانه متولدین اسفند

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

در فال قهوه شما دیده شد:

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.