فرانسه در آستانه رکود اقتصادی قرار گرفت

با این حال، ارقام ماه ژوئن کمتر از انتظارات بود چرا که “اکنون انتظار می رود نه تنها بخش تولید، بلکه بخش خدمات نیز منقبض شود و رشد اقتصادی به طور کلی منفی شود.

داده‌های اولیه مربوط به شاخص ترکیبی مدیران خرید در بخش تولید فرانسه برای اولین بار از ژانویه کاهش یافت و از ۵۱.۲ واحد در ماه مه به ۴۷.۳ واحد در ژوئن رسید که پایین‌ترین رقم در ۲۸ ماه گذشته محسوب می‌شود. رقم ۵۰ رشد فعالیت اقتصادی را از انقباض جدا می‌کند.

بر اساس داده‌های اولیه مربوط به شاخص مدیران خرید (PMI) که از سوی بانک تجاری هامبورگ (HCOB)منتشر شد، این گزارش ۰.۵ درصد کاهش را نسبت به سه ماهه قبل نشان می‌دهد، چرا که سطح تولید در فرانسه برای اولین بار از آغاز سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، سطح کلی تولید در فرانسه با بیش‌ترین سرعت از فوریه ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1781439/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

این داده‌ها همچنین نشان می‌دهد که کاهش فعالیت بخش تولید با کاهش مجدد فعالیت در بخش خدمات همراه بوده است.

نورمن لیبکه، اقتصاددان در بانک تجاری هامبورگ در این باره گفت: قبل از اعلام رقم ژوئن، پیش بینی ما نشان می‌داد که رشد اقتصادی ۰ درصدی برای سه ماهه دوم ثبت شود و بخش تولید دچار انقباض و بخش خدمات شاهد گسترش باشند.

داده‌های جمع‌آوری شده توسط مؤسسه اس‌اندپی گلوبال S&P Global که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد که اقتصاد فرانسه سه ماهه دوم سال جاری میلادی را با کاهش شدید و غیرمنتظره شاخص فعالیت بخش خدمات و تولید به پایان می‌رساند که این امر حاکی از کوچک شدن اقتصاد این کشور است.