فهرست بدهکاران بانکی بروز شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم

بانک صادرات 

بانک توسعه تعاون

فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سه ماهه اول 1401

بانک سامان 

فهرست تسهیلات کلان جاری سه ماهه اول 1401

موسسه ملل 

گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401.03.31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان 18 بانک و اشخاص مرتبط 19بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 22 و اشخاص مرتبط 25بانک منتشر شد.

بانک صنعت و معدن

بانک سامان 

بانک پاسارگاد 

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2788006

موسسه اعتباری ملل 

بانک سپه

توسعه صادرات 

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.