فهرست بدهکاران بانکی بروز شد- اخبار پول | ارز | بانک – اخبار اقتصادی تسنیم

بانک سپه

بانک صادرات 

موسسه ملل 

بانک سامان 

فهرست تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط سه ماهه اول 1401

موسسه اعتباری ملل 

فهرست تسهیلات کلان جاری سه ماهه اول 1401

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2788006

بانک سامان 

بانک صنعت و معدن

گفتنی است، تعیین مصادیق انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات کلان غیرجاری و اشخاص مرتبط با توجه به مصوبه جلسه مورخ 1401.03.31 شورای پول و اعتبار در این خصوص مبنی بر اینکه؛ مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد و یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل یک هزار میلیارد ریال است و به عنوان مصادیق مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور محسوب می شود.

شایان ذکر است اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان مرتبط سایر بانک ها و موسسات اعتباری پس از دریافت و بررسی نهایی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پیش از این ریز تسهیلات و تعهدات کلان 18 بانک و اشخاص مرتبط 19بانک در بازه زمانی سه ماه اول سال جاری اعلام شده بود که با احتساب اطلاعات جدید، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان 22 و اشخاص مرتبط 25بانک منتشر شد.

بانک توسعه تعاون

توسعه صادرات 

بانک پاسارگاد