فوری؛ تعداد کارمندان دولت کم می‌شود

تعداد کارمندان دولت کم می‌شود

طبق این مصوبه، در اجرای بند ۲۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام می‌شود:

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر سه شنبه دوم آبان ماه و در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۴ لایحه را تصویب کردند.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1828873/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF