فوری؛ عرضه ۱۷۰ دستگاه خودرو با تحویل ۲ ماهه در بورس + قیمت و شرایط

تاریخ عرضه: ۳۱ تیر

تاریخ عرضه: ۳۱ تیر

تاریخ تحویل: ۳۱ شهریور

* کامیون کشنده امپاور (EM POWER)

* کامیونت فورس (FORCE) کابین خوابدار ۶ تن بدون کاربری

درصد پیش پرداخت: ۳۰ درصد

تعداد: ۷۰ دستگاه

تاریخ تحویل: ۱۲ شهریور


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/726329-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7

تعداد: ۵۰ دستگاه

عرضه کننده: بهمن دیزل

قیمت پایه: یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان

تعداد: ۵۰ دستگاه

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، از مردادماه سال گذشته و با تصویب هیئت وزیران، عرضه خودرو در بورس کالا آغاز شد اما در اواسط دی ماه و با ورود شورای رقابت، عرضه خودروهای سواری در بورس لغو و منوط به تصمیم گیری در این باره شد. با تصمیم شورای رقابت، بازار خودرو در کشور انحصاری تشخیص داده شد و به همین دلیل قیمت گذاری خودروها به این شورا سپرده شد.

درصد پیش پرداخت: ۳۰ درصد

 روز شنبه ۳۱ تیر ماه ۵۰ دستگاه کامیون کشنده امپاور (EM POWER)، ۵۰ دستگاه کامیونت فورس (FORCE) کابین بدون خواب و ۷۰ دستگاه کامیونت فورس (FORCE) کابین خوابدار در تالار خودرو بورس کالا عرضه خواهد شد.

جزئیات عرضه‌های کامیون و کامیونت روز ۳۱ تیرماه در بورس کالا، به شرح زیر است:

درصد پیش پرداخت: ۳۰ درصد

قیمت پایه: ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان

البته طی ماه گذشته یکی از گروه‌های خودروسازی اقدام به انتشار آگهی عرضه خودرو در بورس کرد که پس از کش و قوس فراوان این عرضه نیز تا اطلاع ثانوی لغو شد.

اما روند عرضه خودروهای سنگین مانند کامیون و کامیونت در بورس ادامه پیدا کرد و در هرماه این عرضه ها در بورس ادامه پیدا کرده است. 

عرصه کننده: بهمن دیزل

تاریخ تحویل: ۳۱ شهریور

تاریخ عرضه: ۳۱ تیر

عرضه کننده: بهمن دیزل

قیمت پایه: یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان

* کامیونت فورس (FORCE) کابین بدون خواب ۶ تن بدون کاربری