فوری؛ کلمبیا لرزید

خانه‌ها، ادارات و رستوران‌های بوگوتا تخلیه شد.

شدت پس لرزه‌ها به بالای ۵ ریشتر رسید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/731590-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AF

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۳ ریشتر، بوگوتا پایتخت کلمبیا را لرزاند.