قاچاق کالاهای بهداشتی تهدید جدی سلامت مصرف کنندگان است


ایلنا نوشت:در سال‌های اخیر به‌دلیل وجود محدودیت‌های ارزی و محدودیت‌ واردات برخی لوازم بهداشتی و آرایشی ،تجهیزات پزشکی و دارو به کشور واردات قاچاق این نوع کالاها و تولید غیرمجاز آن در ایران افزایش یافته و خطرات زیادی سلامت مردم را تهدید می‌کند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1704159/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA