قرعه کشی خودرو برای تمام محصولات از شهریور برداشته می شود

وی افزود: هیچ خودرویی برای قشر متوسط به پایین، به کشور وارد نشده است. در حالی که واردات هیچ خللی برای تولید داخلی ایجاد نمی‌کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-4/660834-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

به گزارش اقتصادآنلاین، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: اگر آیین‌نامه واردات ابلاغ شود، با توجه به اینکه با ۱۶ برند اصلی مذاکره کردیم، سایپا حتما خودروهایی را بر اساس سیاست دولت وارد خواهد کرد.