قطع برق 981 چاه کشاورزی متخلف

وی این اقدام را نقطه عطف خواند و گفت: در جلسه قبلی تأکید کردم که دور جدید فعالیت‌ها مبنی بر اقدامات اثرگذار باشد. لذا ضرورت دارد که بحث قطع برق چاه‌های متخلف به عنوان مصوبه کمیته تأیید شود و وزارت نیرو این کار را آغاز کند. ما هم خودمان را موظف می‌دانیم که در هر جلسه گزارش ارائه دهیم و قطعاً اگر تبعات ناهنجاری داشته باشد می‌توان در اجرای آن تغییراتی ایجاد کرد.

جوان‌بخت بیان داشت: تکلیف نصب کنتورهای فهام از قبل نیز بوده است ولی هماهنگی بین بخش آب و برق در وزارت نیرو اتفاق نمی‌افتاد و یکی از دلایل اجرا نشدن این تکلیف شاید همین موضوع بود، اما در دولت سیزدهم، شخص آقای وزیر وقت گذاشتند و 12 جلسه برای بخش آب و به همین میزان در حوزه‌ برق نیز جلساتی را برگزار کردند.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: در گام بعدی متصدیان امور آب با صاحبان این چاه‌ها  صحبت خواهند کرد و چنانچه در گفتگو یا در مراجعه حضوری دریافتند که این کشاورزان کشت سبز دارند که با قطع آب با مشکل مواجه می‌شوند و درخواست آب بیشتری دارند، ضمن یادآوری به آنها مبنی بر برداشت سقف مجاز سال خود، آب مورد نیاز را با محاسبات لازم و از سهمیه آب سال بعد او در اختیارش قرار دهند؛ چون این کشت‌ها از کشت‌های مجدد است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2979984

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد جوان‌بخت در نود و هفتمین جلسه کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی که با حضور اعضا و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، گفت: قطعاً همه اعضای کارگروه تصدیق می‌کنند که نباید اجازه دهیم مصارف آب از میزانی که قانون تعیین کرده است، بیشترشود. اتفاقی که در آبخوان‌ها در حال وقوع است و فرونشست‌ها این هشدار را می‌دهد که میزان آب مصرفی از آب‌های زیرزمینی باید مدیریت شود.

بنابراین گزارش، کمیته سازگاری با کم آبی دو مصوبه داشت که به شرح زیر است:

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با بیان اینکه کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی یک ضرورت است، افزود: انتظار ما این است که در این کارگروه راهکارهایی در این زمینه پیشنهاد شود. همه، وزارت نیرو را در مورد حل مشکلات این حوزه مسئول می‌دانند ولی انتظار ما این است که تصمیمات مشخص و شفاف و قاطع گرفته شود و ما نیز خودمان را موظف می‌دانیم که این تصمیمات را اجرایی کنیم.

جوان‌بخت تأکید کرد: نکته‌ روشن این است که 981 چاه از حجم مجازشان براساس محاسبات ما اضافه برداشت کرده‌اند. بنابراین براساس تکلیف قانونی باید برق این چاه‌ها قطع شود و این پایان راه هم نیست.

معاون وزیر نیرو در امور و آبفا گفت: تدقیق بین آمار بخش آب و برق ماه‌ها طول کشیده است. یکسال و نیم تلاش شده است که تا به این نقطه رسیده‌ایم. بنابراین وزارت نیرو تلاش کرده است تا این تکلیف قانونی را انجام دهد.

دو) چاه‌های کشاورزی با مصرف حدفاصل 1.3 تا 1.7 برابر که 30 درصد مصرف را به کرات رد کرده‌اند، به منظور مدیریت برداشت آتی تعیین تکلیف شوند. یعنی فراخوان شده و به آنها اطلاع داده شود که اکنون 80 درصد پروانه مجاز را مصرف کرده‌اید، بنابراین یا به نفع آبخوان کشت نکنید و یا اینکه کشت بعدی مطابق با 20 درصد باقی مانده پروانه سال و محدود باشد. در صورتی که کشاورز تمایل به کشت وسیع دارد، تعهد دهد که از سهمیه آینده پروانه چاه کشاورزی جایگزین شود.

یک) برق چاه آن دسته از مشترکان چاه‌های کشاورزی که بیش از 1.7 برابر انرژی مجاز را مصرف و تکرار کرده‌اند قطع خواهد شد با این پیش شرط که به آنها نسبت به مصرف همه حجم مندرج در پروانه تذکر داده شده است.