قیمت اجاره آپارتمان در مناطق جنوبی تهران / جدول

چرا یخچال برفک می زند؟

یخ زدگی در قفسه ها یا دیوارهای یخچال به این معنی است که دمای داخل یخچال بسیار پایین است. با این حال اگر یخ در داخل محفظه فریزر یخچال شما شکل می گیرد، ممکن است مشکلات مختلفی وجود داشته باشد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712115/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84