قیمت انواع حبوبات در بازار/ عدس و لپه کیلویی چند؟

۵۲.۰۰۰

۶۳.۰۰۰

جوبلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

لپه ریز ۹۰۰ گرمی

لپه درشت ۹۰۰ گرمی

۶۹.۰۰۰

نخود ۹۰۰ گرمی

گندم بلغور و پوست کنده ۹۰۰ گرمی

قیمت محصول(تومان)

نخودو لوبیا مخلوط ۹۰۰ گرمی

۶۱.۰۰۰

۲۴.۵۰۰

۶۶۰۰۰

۵۹.۰۰۰

۴۸.۰۰۰

۵۷.۵۰۰

بیشتر بخوانید:

عدس درشت ۹۰۰ گرمی

لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی

۲۴.۰۰۰

لوبیا قرمز قلمی ۹۰۰ گرمی

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1732226/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D9%84%D9%BE%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF

لوبیا قرمز جگری۹۰۰گرمی

۶۸.۰۰۰

۶۲.۵۰۰

سویا ۹۰۰ گرمی

قیمت فله هر کیلوگرم(تومان)

۶۱.۰۰۰

۵۶.۵۰۰

عدس ریز ۹۰۰ گرمی

۵۸.۰۰۰

۴۹.۰۰۰

۲۹.۰۰۰

نام محصول

۶۸.۰۰۰

۲۴.۰۰۰

۵۲.۰۰۰

لیمو عمانی ۲۰۰ گرمی

۳۹.۰۰۰

۲۹.۰۰۰

۵۳.۵۰۰

۲۱.۹۰۰

۵۱.۵۰۰

قیمت انواع حبوبات در بیست و هفتم بهمن ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

۱۶.۵۰۰