قیمت انواع ماهی در بازار / قزل‌آلا بی‌استخوان چند؟


سایت بازار نوشت: قیمت ماهی امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1672986/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF