قیمت برنج مازندران کیلویی چند؟/ جزییات قیمتی

قیمت برنج هاشمی معطر گیلان سرازارع نیز در ۱۰کیلوگرمی به یک میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسیده است. قیمت برنج گلستان بوستان عرش نیز یک میلیون و ۲۵ هزارتومان برای ۱۰ کیلوگرم اعلام شده است. همچنین قیمت برنج نیم دانه هاشمی آقاجانیان به کیلویی ۷۷ هزارتومان رسیده است.

۲۳۳۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1820537/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C