قیمت تضمینی کلزا و سویا اعلام شد- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

6- به استناد ماده (61) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده (36) آئین نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، بمنظور تولید محصولات سالم،خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می باشد.

کشاورزان تولیدکننده دانه کلزا و سویای مشارکت کننده در طرح کشاورزی قراردادی نسبت به سایر تولیدکنندگان تخفیفی بیشتر معادل (20) درصد از حق بیمه سهم کشاورزان برخوردار خواهند بود.

7- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه سال 1402 کل کشور تامین نماید.

5- انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول میباشد.

2- یارانه بیمه:

9- دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، اتاق اصناف کشاورزی ایران و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تائید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می گردد.

قیمت تضمینی دانه کلزا و سویا به شرح جدول ذیل تعیین می گردد:

2- جدول قیمت دانه های  روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.

به منظور تقویت و ایجاد انگیزه های توسعه کشت قراردادی کلزا و سویا ، یارانه کاشت برای تامین بخشی از هزینه های کود و بذر معادل بیست هزار (20/000) ریال به ازای هر کیلو گرم در نظر گرفته میشود.

ب: سیاست حمایت قیمتی :

متن کامل مصوبه ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

4- به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط الزامی است.

8- شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مباشر مکلف است در صورت حصول سود از محل فروش روغن و کنجاله با تأیید شورا، نسبت به پرداخت مبالغی تحت عنوان مابه التفاوت به این گروه از تولید کنندگان پرداخت نماید.

به استناد مفاد قانون اصلاحقانون تضمین خرید محصول قانون اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ 1399/9/12 مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1401/6/9 تصویب کرد: 1- در اجرای قانون مذکور، بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصولات دانه کلزا و سویا برای سال زراعی 1401-1402 به شرح ذیل تعیین می گردد:

الف: سیاست حمایت غیر قیمتی 1- یارانه کاشت

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2773667

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم وزیر جهاد کشاورزی مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی کلزا و سویا و سیاست های حمایتی دولت در این زمینه را اعلام کرد.

3- در اجرای بندهای “ت” و “ر” ماده (35) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی میباشد.