قیمت جدید ارزانترین خودروهای سایپا / پراید، تیبا و کوییک چند؟ (۱۵ مرداد)

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

قیمت روز خودروهای سایپا
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
پراید ۱۳۱ SE ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰
پراید ۱۱۱ SE ۳۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
تیبا صندوق‌دار SX ۳۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
تیبا 2 هاچبک EX ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
ساینا S ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S تیپ DA ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S دوگانه سوز ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
ساینا S اتوماتیک ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک تیپ DA ۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک اتوماتیک ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ‎-۱,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R تیپ DA ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک R اتوماتیک تیپ DA ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰
کوییک S ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
کوییک S تیپ DA ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
شاهین ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ ‎-۳,۰۰۰,۰۰۰‌
سایپا 151 (لاینر) ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ‎-۲,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت زامیاد ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد (هیدرولیک) ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا (دوگانه سوز) ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/729928-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF