قیمت جدید بازار و کارخانه مدیران خودرو + لیست کامل (۱۱ تیر)

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/724427-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%DB%8C%D8%B1

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد


قیمت روز انواع محصولات مدیران خودرو
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان)
X22 دنده ای ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
X22 اتوماتیک ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ —-
X22 پرو اتوماتیک ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰
X55 پرو ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 5 اسپورت ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰
آریزو 6 پرو ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 7 (IE) ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 7 پرو ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرو ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو 8 پرومکس (IE) ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.5) ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (1.6) ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰