قیمت جدید تیگو ۷ در نمایندگی مدیران خودرو اعلام شد

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود. 

صفر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵T TE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ اکسلنت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۵ IE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۵ IE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: بام


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/679284-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFقیمت چری آریزو ۶ اکسلنت نیز به ۹۸۰ میلیون تومان رسیده است.  قیمت جدید تیگو ۵  IEحوالی  ۸۵۵میلیون تومان اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته پنج میلیون گران شده است.

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ طبق گزارش اقتصادآنلاین از قیمت تیگو، قیمت تیگو ۷ IE نیز به یک میلیارد و ۱۳۰تومان رسیده است. قیمت تیگو ۷ در نمایندگی ۱ میلیاردو ۱۰۲ میلیون است.

قیمت بازار انواع خودرو چری (آبان ۱۴۰۱)


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


آریزو ۵T IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر

۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T IE

۱۴۰۱ | مدیران خودرو

صفر (قیمت نمایندگی)

۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T IE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو

صفر

۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰


آریزو ۵T TE

۱۴۰۰ | مدیران خودرو