قیمت جدید لاستیک دولتی اعلام شد/ جدول قیمت

قیمت لاستیک سهمیه ای یزد تایر سایز ۲۰۵/۶۰R۱۴ نیز میلیون و ۹۶۶ هزارتومان است.

قیمت لاستیک دولتی خودرو

برند سایز تعداد قیمت لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R۱۳ ۱ ۱,۲۹۲,۰۰۰ لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R۱۳ ۱ ۱,۳۷۲,۰۰۰ لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R۱۳ ۱ ۱,۴۷۲,۰۰۰ لاستیک بارز ۱۸۵/۶۰R۱۴ ۱ ۱,۵۷۲۰۰۰ لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R۱۴ ۱ ۱,۶۹۵,۰۰۰ لاستیک گلدستون ۱۸۵/۶۰R۱۴ ۱ ۱,۵۶۴,۰۰۰ لاستیک گلدستون ۱۸۵/۶۵R۱۴ ۱ ۱,۶۹۸,۰۰۰ لاستیک گلدستون ۱۸۵/۶۵R۱۵ ۱ ۱,۸۰۰,۰۰۰ لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ ۱ ۱,۷۰۰,۰۰۰ لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R۱۴ ۱ ۱,۹۶۶,۰۰۰ لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ ۱ ۲,۱۰۰,۰۰۰

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1798046/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

برای ثبت نام اینترنتی لاستیک دولتی باید به وب‌سایت شرکت‌های تولیدکننده لاستیک داخلی مراجعه و اطلاعات خود را در آن‌ها ثبت کنید.

بر اساس قیمت لاستیک سهمیه ای خودرو، یک حلقه لاستیک دولتی بارز سایز ۱۶۵/۶۵R۱۳ حوالی یک میلیون و ۲۹۲ هزارتومان ارزش گذاری شده است. همچنین قیمت لاستیک دولتی گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵R۱۵ به میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.