قیمت جدید لاستیک دولتی اعلام شد/ جدول قیمت


اقتصادآنلاین، لیست قیمت لاستیک دولتی را منتشر کرد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1816071/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA