قیمت جدید محصولات کرمان موتور توسط شورای رقابت اعلام شد

متقاضیان خرید خودرو های کرمان موتور در مرحله دوم فروش یکپارچه می‌توانند ۱۸ الی ۲۳ تیر ثبت‌نام خود را با قیمت های جدید شورای رقابت، نهایی کنند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1787508/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF