قیمت خودروهای یوآز + جدول قیمت کامل (۱۹ دی ۱۴۰۱)

در جدول زیر قیمت روز انواع یوآز را در بازار مشاهده می‌کنید


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-210/694060-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D8%A2%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%DB%8C