قیمت روز تیگو در نمایندگی و بازار آزاد اعلام شد

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.قیمت بازار انواع خودرو چری (آذر ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
آریزو ۵T IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰
آریزو ۵T IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵T IE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵T TE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵T TE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
آریزو ۶ اکسلنت ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 
آریزو ۶ اکسلنت ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تیگو ۵ IE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۵ IE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تیگو ۷ IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر (قیمت نمایندگی) ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۴۰۱ | مدیران خودرو صفر ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
تیگو ۷ IE ۱۴۰۰ | مدیران خودرو صفر ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ IE ۱۳۹۹ | مدیران خودرو صفر ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 
منبع: باما 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/689174-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AFقیمت آریزو ۶ اکسلنت به یک میلیاردو ۸۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت آریزو ۵T IE نیز به حوالی ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است.

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛ طبق گزارش اقتصادآنلاین،  قیمت روز تیگو ۷ مدل ۱۴۰۱ یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون اعلام شد. قیمت تیگو ۵ IE به ۹۶۰ میلیون تومان رسیده است.  قیمت روز تیگو در نمایندگی به یک میلیاردو ۱۲۰ میلیون رسیده است.