قیمت شاهین G به ۳۴۵ میلیون رسید

قیمت شاهین G مدل ۱۴۰۰ به ۳۴۵ میلیون تومان رسیده است.قیمت نمایندگی شاهین G مدل ۱۴۰۰ به ۳۴۴ میلیون رسیده است. 

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است خودروهای ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.

قیمت بازار انواع خودرو شاهین (شهریور ۱۴۰۱)
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
G ۱۴۰۰ صفر ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
G ۱۴۰۱ صفر ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
G ۱۴۰۱ صفر (قیمت نمایندگی) ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-75/666976-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی؛   شاهین G مدل ۱۴۰۰ حوالی ۳۶۰ میلیون خریدوفروش می شود.