قیمت شیرینی شب یلدا در چهار گوشه تهران


تسنیم نوشت: گزارش میدانی از قیمت شیرینی در آستانه شب یلدا چهار گوشه تهران نشان می‌دهد که نرخ مصوبی برای این محصولات وجود ندارد و هر قنادی نرخ مورد نظر خود را اعمال می‌کند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1706593/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86