قیمت قطعی ۷ خودروی وارداتی اعلام شد+ جدولمنبع: https://www.khabaronline.ir/news/1869416/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DB%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84