قیمت مسکن در مناطق بیست و دوگانه تهران/ از اقدسیه تا دولت آباد امروز چند ؟

مسکن

منطقه

تعداد اتاق

متراژ

قیمت هر متر مربع (تومان)

۱ اقدسیه ۱۰۷ ۲ ۵ ۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ مرزداران ۱۴۰ ۳ ۱ ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ اختیاریه ۱۳۲ ۲ ۱ ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ هروی ۱۴۵ ۳ ۷ ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ پونک ۶۵ ۲ ۱۰ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ یوسف آباد ۱۵۰ ۳ ۱ ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ بهار ۱۲۲ ۲ ۲ ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ تسلیحات ۵۳ ۱ ۵ ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ استاد معین ۷۵ ۲ ۱ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ جیحون ۴۱ ۱ ۱۲ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ آذربایجان ۱۰۰ ۲ ۱ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ دروازه شمیران ۶۹ ۲ ۱۰ ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ تهران نو ۹۱ ۲ ۱۰ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ نبی اکرم ۵۱ ۱ ۹ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ بلوار ابوذر ۹۰ ۲ ۱۰ ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ نازی‌آباد ۱۱۰ ۲ ۱ ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ وصفنارد ۵۷ ۱ ۶ ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ یافت‌آباد ۷۷ ۲ ۶ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ عبدل‌آباد ۷۰ ۱ ۱ ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۰ دولت‌آباد ۱۰۷ ۲ ۱ ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ تهرانسر ۷۳ ۲ ۱ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ دریاچه چیتگر ۸۶ ۲ ۷ ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰

عمر بنا (سال)

بیشتربخوانید :

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1665976/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AF%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

آدرس