قیمت منصفانه دلار بر اساس نرخ های پایه سال های مختلف و اختلاف تورم بین ایران و آمریکا در اسفند ۱۴۰۱ چه مقدار است؟

برای خرید اشتراک در سی چارتس از اینجا می توانید www.30charts.com اقدام کنید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/703805-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت فعلی دلار در بازار آزاد بالاتر از قیمت بر اساس سال پایه ۱۳۹۷ است.

مهمترین و جذابترین نمودارهای رسانه‌های معتبر دنیا و گزارش‌های گران‌قیمت بانک‌های بین‌المللی را در کنار نمودارهای اقتصاد ایران، روزانه در ایمیل خود دریافت کنید.