قیمت موتورسیکلت ارزان چند؟ + جدول صفرکیلومترها

قیمت بازار انواع موتورسیکلت صفرکیلومتر


برند

مدل

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


لیفان 

۱۵۰

۱۴۰۱/صفر

۶۰,۰۰۰,۰۰۰


شاهین موتور دلتا 

CRT ۱۶۰

۱۴۰۱/صفر

۷۵,۰۰۰,۰۰۰


زونتس

 Z۲ ۱۵۰ U

۱۴۰۱/صفر

۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰


بنلی

 TNT ۱۵ EFI

۱۴۰۱/صفر

۹۲,۰۰۰,۰۰۰


دایچی 

HX ۱۸۰

۱۴۰۱/صفر

۷۸,۰۰۰,۰۰۰


تک تاز موتور

 TK ۱۲۵

۱۴۰۱/صفر

۵۹,۰۰۰,۰۰۰


بنلی 

TNT ۱۵ EFI

۱۴۰۲/صفر

۹۲,۰۰۰,۰۰۰


باجاج بوکسر 

۱۵۰

۱۳۹۸/صفر

۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰


اس وای ام گلکسی

 CL ۱۵۰

۱۴۰۱/صفر

۷۳,۰۰۰,۰۰۰
به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت موتورسیکلت صفر ارزان شاهین موتور دلتا مدل CRT ۱۶۰ به ۷۵ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت موتورسیکلت لیفان مدل ۱۵۰ به ۶۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت موتورسیکلت چینی دایچی مدل HX ۱۸۰ به ۷۸ میلیون رسیده است.

در ادامه جدول موتورسیکلت های صفر را می خوانید؛

لازم به ذکر است که اقتصاد آنلاین دخل و تصرفی در قیمت‌ها ندارد. ممکن است موتورسیکلت های ایرانی و خارجی در سطح بازار تحت تاثیر عوامل مختلف با اندکی افزایش یا کاهش قیمت خریدوفروش شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/734646-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7

قیمت اس وای ام گلکسی مدل CL ۱۵۰ هم به ۷۳ میلیون تومان رسیده است.