قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

برای یک عینک آفتابی که تنها چند ساعت از روز می توان از آن استفاده کرد برخی از قیمت ها شوکه کننده است. قیمت عینک های آفتابی از ۴۰ هزار تومان شروع می شود تا مرز ۱۰۰ میلیون تومان می رود.

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

پراید صندوق دار مدل ۸۶ را می توان با ۷۰ میلیون تومان خرید.

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

۲۵۶ ۲۵۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1653822/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A2%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4

مثلا یک خانه ۵۵ متری در محله هفت چنار ساخت ۹۲ را میتوان با ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی اجاره کرد.

در این کشور افرادی هستند که با عینکی از کنار شما می گذرند و آن عینک ۷۰ میلیون تومان می ارزد. باور این موضوع کمی دشوار است اما حقیقت دارد. حقیقتی تلخ که عینک آفتابی بعضی از آدم ها به اندازه پول یک خودرو یا ودیعه خانه است.

خرید عینک آفتابی برای جوانان سخت به نظر نمی آید، چون در هر خیابانی پیدا می شود. این روزها نه تنها در مغازه ها بلکه در پیاده رو خیابان ها و حتی مترو می توان عینک آفتابی خرید.

در محله جوادیه نیز آپارتمان ۴۰ میتری سال ساخت ۹۰ را میتوان با ۱۰۰ میلیون ودیعه اجاره کرد.

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!

بیشتر بخوانید:

قیمت نجومی عینک آفتابی در بازار / عینک آفتابی هم‌قیمت پول پیش خانه و پراید!