قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه رکورد زد/ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در هفته آینده


با وجود افزایش اندک قیمت سکه امامی در بازار طی یک هفته گذشته، اما قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه افزایش عجیبی را تجربه کرد و به این ترتیب وارد کانال جدید قیمت شدند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1704946/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87