قیمت هواپیمای دست دوم چند؟/ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ برای این هواپیمای قاره پیما + قیمت

قیمت: ۱،۸۹۵،۰۰۰ دلار

رابینسون آر۶۶

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

شماره سریال: ۷۲۰۶۳

شماره سریال: ۰۳۸۴

تعداد صندلی: ۳۱۰

سال تولید: ۲۰۱۶

سال تولید: ۲۰۰۳

کل زمان پرواز: ۵۴۳۹ ساعت

تعداد صندلی: ۱۳

شماره سریال: آران۰۷۷

کل زمان پرواز: ۴۴۵۵ ساعت

اما برخی از روش های فروش همچنان عجیب و غریب هستند، برای مثال یک وب سایت معتبر که در زمینه فروش انواع هواپیما و بالگرد نو و کارکرده، فعالیت دارد! البته برای اینکه شخصی بتواند مشتری وب سایت مذکور باشد حتما باید حساب بانکی در سطح میلیون و یا میلیارد دلار داشته باشد!

کل زمان پرواز: ۲۸۱ ساعت

شماره سریال: ۲۲۱۰۲

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۲۰۲۱

شماره سریال: ۶۰۸

شماره ثبت: ان۳۲۲کی

سال تولید: ۱۹۹۱

کل زمان پرواز: ۵۸۸۱ ساعت

تعداد فرود: ۲۵۸

اکنون فروش آنلاین مسیر خود را به سوی افزایش کیفیت خدمات و ارائه خلاقیت بیشتر در معرفی محصولات و پشتیبانی فروش دنبال می کند.

قیمت: ۲۹،۹۵۰،۰۰۰ دلار

بوئینگ ۷۵۷-۲۰۰

هواپیمای دست دوم

تعداد فرود: ۲۴۵۳

شماره ثبت: ان۲۵۵ام

کل زمان پرواز: ۸۸۰۸ ساعت

شماره ثبت: سی-جی‌وای‌اچ‌اکس

قیمت: ۲،۸۹۹،۰۰۰ دلار

مک‌دانل داگلاس ۶۰۰ان

سال تولید: ۲۰۱۳

شماره ثبت: ان۵۰۵اچ‌ام

سال تولید: ۲۰۱۵

کل زمان پرواز: ۲۳۴۴ ساعت

قیمت: ۱،۱۷۰،۰۰۰ دلار

ایرباس اچ۱۲۵

کل زمان پرواز: ۶۶۸۱۲ ساعت

کل زمان پرواز: ۱۳۴۰ ساعت

قیمت: ۸۷۰،۶۳۶ دلار

سیکورسکی اس-۷۶سی++

سال تولید: ۱۹۸

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۱،۸۵۰،۰۰۰ دلار

بیشتر بخوانید:

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۲۰۰۳

قیمت: ۲۱،۹۹۵،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۰۰

شماره سریال: ۷۶۰۷۱۲

شماره ثبت: آرپی-سی۸۹۹۸

شماره ثبت: ان۷۵۲سی‌اس

شماره سریال: ۲۸۲۶۴

شماره سریال: ۳۰۶۸۷

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۱۹۷۵

سال تولید: ۲۰۰۹

تعداد صندلی: ۹

قیمت: ۲،۳۹۰،۰۰۰ دلار

بل ۲۰۶ال-۳

شماره سریال: ۵۰۲۵

کل زمان پرواز: ۴۳۵۲۹ ساعت

تعداد صندلی: ۷

تعداد فرود: ۶۶۱

کل زمان پرواز: ۵۳۰ ساعت

کل زمان پرواز: ۸۳۱۲ ساعت

کل زمان پرواز: ۳۳۷۱ ساعت

سال تولید: ۲۰۰

شماره ثبت: ان۳۲۲۱سی

تعداد صندلی: ۱۳

قیمت: ۹۲۵،۰۰۰ دلار

بل ۲۱۲

شماره سریال: ۱۴۸۰۲

شماره ثبت: ان۳۶۰پی‌زد

شماره ثبت: ان۷۲ئی‌ا

کل زمان پرواز: ۱۲۹۵ ساعت

۲۷۱


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1679838/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87

سال تولید: ۲۰۰۹

سال تولید: ۱۹۹۷

شماره سریال: ۲۳۸۶۳

سال تولید: ۲۰۲۰

شماره سریال: ۳۷

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۸،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بوئینگ ۷۶۷-۳۰۰ئی‌آر

سال تولید: ۲۰۰۹

شماره ثبت: ان۷۶۷۳۵۴۶ال‌اف

شماره سریال: ۱۹۵۱

شماره سریال: ۰۲۱۹

سال تولید: ۱۹۸۸

کل زمان پرواز: ۸۹۴۶۳ ساعت

کل زمان پرواز: ۳۱۷۰۲ ساعت

تعداد فرود: ۱۵۴۹

قیمت: ۸،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بمباردیه گلوبال اکسپرس اکس آر اس

شماره ثبت: ان۵۰۰جی‌یو

شماره سریال: ۵۱۵۴۵

شماره سریال: ۱۱۲۰۸

شماره سریال: ۰۸۵۲

کل زمان پرواز: ۲۰۱۱ ساعت

تعداد فرود: ۹۵۲

کل زمان پرواز: ۵۵۴۵ ساعت

قیمت: ۳،۱۰۰،۰۰۰ دلار

آگوستا ای۱۰۹اس گرند

شماره ثبت: سی-اف‌بی‌یوسی

قیمت: ۱،۳۵۰،۰۰۰ دلار

آگوستا ای۱۰۹ئی پاور

سال تولید: ۲۰۱

تعداد فرود: ۱۹۴۱۰

سال تولید: ۱۹۹۸

شماره ثبت: جی-آی‌وی‌آی‌پ

شماره ثبت: ان۳۹۳بی‌وی

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۴،۹۹۵،۰۰۰ دلار

ایرباس ای۳۲۱

در ادامه بخشی از محصولات وب سایت کنترلر را مشاهده می کنید:

سیروس ویژن اس‌اف۵۰-جی۲

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۲۰،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بمباردیه چلنجر ۶۵۰

قیمت: ۳،۳۷۵،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۵۰

تعداد صندلی: ۲۱۰

شماره ثبت: ان۹۲۵ال‌ان

هواپیمای دست دوم

شماره ثبت: اف-اچ‌بی‌وای‌اف

قیمت: ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار

داسو فالکون ۷اکس

تعداد فرود: ۳۰۵۳۵

کل زمان پرواز: ۴۲۵ ساعت

شماره سریال: ۵۵۰

قیمت: ۹،۵۰۰،۰۰۰ دلار

هلیکوپتر

لئوناردو ای‌دبلیو۱۱۹کی‌اکس

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۴۴،۹۵۰،۰۰۰ دلار

هاوکر ۸۰۰اکس‌پی

شماره سریال: ۹۳۵۸

سال تولید: ۲۰۱۳

شماره ثبت: ان۱۲۵جی‌ای

سال تولید: ۲۰۱۳

شماره ثبت: ان۲۲۰سی‌سی

تعداد فرود: ۲۳۰۶۱

شماره ثبت: ان۸۴۱ا

تعداد صندلی: ۱۲

سال تولید: ۲۰۲۱

کل زمان پرواز: ۲۵۹۶ ساعت

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

شماره ثبت: ان۸۰۰کی‌سی

قیمت: ۱۶،۹۵۰،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۵۰

در این دوران فروش انواع کالاها در قالب پلتفرم های آنلاین اصلا چیز عجیب و یا حتی فناورانه ای محسوب نمی شود. شاید اگر ۱۰ سال پیش در این رابطه صحبت می کردیم همه چیز تازگی و جذابیت بیشتری بواسطه “نو” بودن این سبک از شرایط خرید را همراه خود داشت.

تعداد فرود: ۱۴۹۵

سال تولید: ۲۰۰۶

هواپیمای دست دوم

کل زمان پرواز: ۶۴۸۷ ساعت

هواپیمای دست دوم

تعداد فرود: ۶۱۳۶

قیمت: ۱،۱۰۰،۰۰۰ دلار

بل ۵۰۵ جت رنجر اکس

کل زمان پرواز: ۵۲۴ ساعت

شماره ثبت: ان۷۶۷۳سی

قیمت: ۱،۹۵۰،۰۰۰ دلار

یوروکوپتر ای‌اس۳۵۰بی-۲

کل زمان پرواز: ۲۹۷۳ ساعت

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم