قیمت هواپیمای دست دوم چند؟/ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ برای این هواپیمای قاره پیما + قیمت

سال تولید: ۲۰۰۹

شماره ثبت: ان۸۰۰کی‌سی

کل زمان پرواز: ۳۱۷۰۲ ساعت

هواپیمای دست دوم

شماره سریال: ۱۴۸۰۲

سال تولید: ۲۰۰۳

شماره سریال: ۰۲۱۹

شماره سریال: ۵۱۵۴۵

سال تولید: ۱۹۸۸

هواپیمای دست دوم

شماره ثبت: ان۵۰۰جی‌یو

شماره سریال: ۲۸۲۶۴

شماره ثبت: ان۷۲ئی‌ا

سال تولید: ۲۰۱۵

شماره سریال: ۲۳۸۶۳

شماره سریال: ۱۱۲۰۸

کل زمان پرواز: ۵۴۳۹ ساعت

تعداد فرود: ۱۵۴۹

سال تولید: ۲۰۰۹

کل زمان پرواز: ۵۵۴۵ ساعت

شماره سریال: ۷۶۰۷۱۲

تعداد فرود: ۱۹۴۱۰

هواپیمای دست دوم

کل زمان پرواز: ۳۳۷۱ ساعت

کل زمان پرواز: ۱۳۴۰ ساعت

قیمت: ۱۶،۹۵۰،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۵۰

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

تعداد فرود: ۶۱۳۶

هواپیمای دست دوم

کل زمان پرواز: ۸۹۴۶۳ ساعت

کل زمان پرواز: ۶۶۸۱۲ ساعت

شماره ثبت: ان۳۲۲کی

تعداد فرود: ۹۵۲

شماره سریال: ۰۸۵۲

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۲۰۱۳

سال تولید: ۱۹۸

شماره ثبت: اف-اچ‌بی‌وای‌اف

کل زمان پرواز: ۱۲۹۵ ساعت

شماره ثبت: ان۲۵۵ام

سال تولید: ۱۹۹۸

شماره ثبت: ان۳۹۳بی‌وی

تعداد صندلی: ۱۳

قیمت: ۱،۸۹۵،۰۰۰ دلار

رابینسون آر۶۶

شماره ثبت: سی-اف‌بی‌یوسی

هواپیمای دست دوم

تعداد فرود: ۱۴۹۵

کل زمان پرواز: ۸۸۰۸ ساعت

اکنون فروش آنلاین مسیر خود را به سوی افزایش کیفیت خدمات و ارائه خلاقیت بیشتر در معرفی محصولات و پشتیبانی فروش دنبال می کند.

شماره ثبت: آرپی-سی۸۹۹۸

شماره ثبت: ان۷۶۷۳سی

قیمت: ۲۹،۹۵۰،۰۰۰ دلار

بوئینگ ۷۵۷-۲۰۰

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۴،۹۹۵،۰۰۰ دلار

ایرباس ای۳۲۱

سال تولید: ۱۹۷۵

سال تولید: ۲۰۱۳

شماره ثبت: ان۷۵۲سی‌اس

قیمت: ۳،۱۰۰،۰۰۰ دلار

آگوستا ای۱۰۹اس گرند

شماره سریال: ۹۳۵۸

اما برخی از روش های فروش همچنان عجیب و غریب هستند، برای مثال یک وب سایت معتبر که در زمینه فروش انواع هواپیما و بالگرد نو و کارکرده، فعالیت دارد! البته برای اینکه شخصی بتواند مشتری وب سایت مذکور باشد حتما باید حساب بانکی در سطح میلیون و یا میلیارد دلار داشته باشد!

هواپیمای دست دوم

هواپیمای دست دوم

شماره ثبت: ان۵۰۵اچ‌ام

قیمت: ۱،۹۵۰،۰۰۰ دلار

یوروکوپتر ای‌اس۳۵۰بی-۲

تعداد صندلی: ۱۳

سال تولید: ۲۰۱۶

کل زمان پرواز: ۶۴۸۷ ساعت

کل زمان پرواز: ۲۰۱۱ ساعت

کل زمان پرواز: ۴۳۵۲۹ ساعت

شماره ثبت: ان۷۶۷۳۵۴۶ال‌اف

شماره سریال: ۶۰۸

کل زمان پرواز: ۵۳۰ ساعت

کل زمان پرواز: ۲۹۷۳ ساعت

کل زمان پرواز: ۴۲۵ ساعت

کل زمان پرواز: ۵۲۴ ساعت

شماره سریال: ۰۳۸۴

تعداد صندلی: ۲۱۰

تعداد صندلی: ۱۲

تعداد فرود: ۲۵۸

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۲۰۰

در ادامه بخشی از محصولات وب سایت کنترلر را مشاهده می کنید:

سیروس ویژن اس‌اف۵۰-جی۲

شماره ثبت: ان۳۲۲۱سی

تعداد صندلی: ۹

کل زمان پرواز: ۲۵۹۶ ساعت

شماره ثبت: ان۳۶۰پی‌زد

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۲۰۲۱

شماره سریال: آران۰۷۷

قیمت: ۱،۱۰۰،۰۰۰ دلار

بل ۵۰۵ جت رنجر اکس

سال تولید: ۲۰۰۹

شماره سریال: ۵۰۲۵

سال تولید: ۲۰۲۱

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۸،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بوئینگ ۷۶۷-۳۰۰ئی‌آر

در این دوران فروش انواع کالاها در قالب پلتفرم های آنلاین اصلا چیز عجیب و یا حتی فناورانه ای محسوب نمی شود. شاید اگر ۱۰ سال پیش در این رابطه صحبت می کردیم همه چیز تازگی و جذابیت بیشتری بواسطه “نو” بودن این سبک از شرایط خرید را همراه خود داشت.

هواپیمای دست دوم

شماره سریال: ۳۰۶۸۷

شماره ثبت: سی-جی‌وای‌اچ‌اکس

شماره سریال: ۷۲۰۶۳

تعداد فرود: ۶۶۱

شماره ثبت: ان۸۴۱ا

شماره سریال: ۳۷

شماره ثبت: ان۱۲۵جی‌ای

شماره ثبت: ان۲۲۰سی‌سی

کل زمان پرواز: ۲۸۱ ساعت

کل زمان پرواز: ۲۳۴۴ ساعت

تعداد فرود: ۳۰۵۳۵

سال تولید: ۲۰۰۳

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۸،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بمباردیه گلوبال اکسپرس اکس آر اس

تعداد فرود: ۲۴۵۳

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۲،۳۹۰،۰۰۰ دلار

بل ۲۰۶ال-۳

کل زمان پرواز: ۸۳۱۲ ساعت

سال تولید: ۲۰۲۰

کل زمان پرواز: ۵۸۸۱ ساعت

قیمت: ۱،۸۵۰،۰۰۰ دلار

بیشتر بخوانید:

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۱،۱۷۰،۰۰۰ دلار

ایرباس اچ۱۲۵

قیمت: ۸۷۰،۶۳۶ دلار

سیکورسکی اس-۷۶سی++

شماره ثبت: ان۹۲۵ال‌ان

کل زمان پرواز: ۴۴۵۵ ساعت

شماره ثبت: جی-آی‌وی‌آی‌پ

قیمت: ۹۲۵،۰۰۰ دلار

بل ۲۱۲

هواپیمای دست دوم

سال تولید: ۱۹۹۷

تعداد صندلی: ۳۱۰

قیمت: ۲۱،۹۹۵،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۰۰

سال تولید: ۲۰۰۶

شماره سریال: ۵۵۰

شماره سریال: ۱۹۵۱

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۲،۸۹۹،۰۰۰ دلار

مک‌دانل داگلاس ۶۰۰ان

تعداد فرود: ۲۳۰۶۱

قیمت: ۹،۵۰۰،۰۰۰ دلار

هلیکوپتر

لئوناردو ای‌دبلیو۱۱۹کی‌اکس

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۲۰،۵۰۰،۰۰۰ دلار

بمباردیه چلنجر ۶۵۰

هواپیمای دست دوم

قیمت: ۴۴،۹۵۰،۰۰۰ دلار

هاوکر ۸۰۰اکس‌پی

قیمت: ۳،۳۷۵،۰۰۰ دلار

گلف‌استریم جی۵۵۰

۲۷۱


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1679838/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF-%DB%B6%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87

سال تولید: ۲۰۱

شماره سریال: ۲۲۱۰۲

تعداد صندلی: ۷

قیمت: ۱،۳۵۰،۰۰۰ دلار

آگوستا ای۱۰۹ئی پاور

قیمت: ۲۱،۰۰۰،۰۰۰ دلار

داسو فالکون ۷اکس

سال تولید: ۱۹۹۱

سال تولید: ۲۰۱۳