قیمت پژو ۲۰۰۸ کارکرده بالای ۲ میلیارد تومان است! + جدول قیمت

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۶۰,۰۰۰ کیلومتر

مدل(سال ساخت)

۱۳۹۸

۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰


پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۶۰,۰۰۰ کیلومتر

کارکرد

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۱۳۹۹

۴۰,۰۰۰ کیلومتر

قیمت (تومان)


با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۰۸ به دست خواهید آورد.

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸

۱۳۹۸

صفر

۸۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۸

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۶,۰۰۰ کیلومتر


۱۳۹۹

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲۰,۰۰۰ کیلومتر

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

برند

۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰


۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/720997-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک

۸۵,۰۰۰ کیلومتر

۱۳۹۸