لوکس نشینان شهرک غرب چقدر اجاره پرداخت می کنند؟


مهر نوشت: رهن یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در محدوده شهرک غرب حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1742988/%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF