لیبی قیمت نفت را کاهش در بازار جهانی پائین کشید

داده‌های مؤسسات بین المللی نشان می‌دهد اقتصاد جهانی به طور فزاینده‌ای به سمت کندی خطرناک پیش می‌رود و بانک‌های مرکزی برای حمایت از رشد، نرخ‌های بهره را در مقایسه با سیاست‌های پولی بسیار سست در طول همه‌گیری جهانی افزایش می‌دهند.در حالی که نشانه‌هایی از تقاضای ضعیف ایالات متحده بر قیمت نفت تأثیر گذاشت و قراردادهای معیار را حدود ۳ درصد در جلسه قبل کاهش داد، عرضه محدود جهانی همچنان به بهبود بازار ادامه داد.

بهای آتی نفت برنت با ۱.۰۲ دلار کاهش به ۱۰۲.۸۴ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۰۸ دلار کاهش به ۹۵.۲۷ دلار در هر بشکه رسید.

بیشتر بخوانید :


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1654102/%D9%84%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF

رشد قیمت نفت

قیمت نفت با کاهش انتظارات تقاضای جهانی و همچنین ازسرگیری تولید نفت خام لیبی اندکی کاهش یافت.

از سوی دیگر، نشانه‌هایی از تقاضای قوی در آسیا، نفت برنت را تقویت کرد و آن را در مسیر اولین افزایش هفتگی خود در ۶ هفته گذشته قرار داد.

اما پس از از سرگیری تولید لیبی در چندین میدان نفتی در این هفته، نگرانی‌های عرضه اندکی کاهش یافت.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در دو جلسه گذشته پس از آنکه داده‌ها نشان داد تقاضا برای بنزین در ایالات متحده در اوج فصل سفر تابستانی که در آن مصرف بنزین افزایش می‌یابد حدود ۸ درصد کاهش یافته است در مقایسه با سال گذشته حدود ۸ درصد کاهش یافته است.