لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ + جدول

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1793826/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

بیشتر بخوانید:

در این گزارش لیست آخرین قیمت موبایل های سامسونگ در بازار را تهیه کردیم که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید.

لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ
سامسونگ Galaxy S۲۲ ۵G ۳۱.۸۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۸۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۲ Plus ۵G ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۵.۹۹۹.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۲ Ultra ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۵۱.۰۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۱ FE ۵G ۱۷.۰۷۰.۰۰۰ تا ۱۹.۶۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Z Fold ۳ ۵۶.۶۰۰.۰۰۰ تا ۶۷.۷۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Z Flip ۳ ۵G ۴۳.۲۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۱ ۵G ۲۳.۹۹۹.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۱ Plus ۵G ۳۵.۲۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۱ Ultra ۵G ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ تا ۴۱.۵۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۰ FE ۵G ۱۴.۷۰۰.۰۰۰ تا ۱۶.۳۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Z Fold ۲ ۵G ۵۱.۵۶۹.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Note ۲۰ ۳۴.۹۹۹.۰۰۰ تا ۳۴.۳۴۸.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Note ۲۰ Ultra ۴۴.۴۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy Z Fold ۴ ۶۷.۲۰۰.۰۰۰ تا ۷۲.۵۰۰.۰۰۰
سامسونگ Galaxy A۵۴ ۱۲.۷۲۸.۰۰۰ تا ۱۶.۹۸۵.۰۰۰
سامسونگ Galaxy S۲۰ Ultra ۵G
سامسونگ Galaxy Z Flip ۴ ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ تا ۴۴.۴۹۰.۰۰۰