ماجرای رفتار خشن ماموران پلیس با متهم در نازی آباد چه بود؟ + فیلمپلیس در پی انتشار کلیپی مبنی بر ضرب و شتم احدی از شهروندان اعلام کرد: بلافاصله دستور ویژه ای برای بررسی دقیق زمان و مکان وقوع و شناسایی متخلفین در صحنه صادر شده است.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/678240-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85