ماجرای کلاهبرداری یک میلیارد تومانی پیک موتوری در تهران!

مجرم در زمان تحویل سفارشات به مشتریان کارت‌های آن‌ها را کپی می‌کرده، توضیح داده است که پس از کپی برداری کارت‌های بانکی مال باختگان، این فرد به وسیله دستگاه اسکیمر اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب بانکی آنان می‌کرده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-86/716298-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86بعد از شکایت تعداد زیادی از شهروندان به پلیس، درباره برداشت مبالغی به صورت غیرمجاز از حساب آنان، کارشناسان پلیس تحقیقات خود را آغاز کردند.

در تحقیقات اولیه کارشناسان پلیس مشخص شد که همه قربانیان این پرونده، مشتریان سفارش غذا از یک رستوران در شمال تهران بودند که به روش اسکیم کردن حسابشان خالی و مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین، پلیس پایتخت فردی را شناسایی و دستگیر کرده که تحت پوشش پیک موتوری با روش اسکیمینگ (کپی کردن کارت) بیش از ۱۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.