ماشین تان را با چسب صافکاری کنید! + فیلم

تاکنون به این مورد برخورد کرده‌اید که گوشه‌ای از خودروی شما دچار فرورفتگی شود؟ در این ویدیو یک تکنیک جالب برای صافکاری ماشین با نوارچسب را خواهید دید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/671039-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%B5%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85