مالیات ناچیز لوکس‌نشینان؛ مالیات دریافتی کم‌تر از قیمت یک خانه!

همچنین براساس بند «ذ» تبصره شش (عوارض و مالیات) بودجه سال جاری واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها (با احتساب عرصه و اعیان) بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در ۱۰۰۰ هستند.

از سوی دیگر میزان مالیات دریافتی از خودروهای لوکس در فروردین ماه سال جاری ۱۰۲ میلیارد تومان، از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه ۲۴۷ میلیارد تومان و از ابتدای سال تا خردادماه سال جاری حدود ۴۹۳ میلیارد تومان بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۶۲ هزار خودروی لوکس شناسایی شده است، برآورد بودجه شش همت بود که ۲۲۰۰ میلیارد تومان مالیات تعیین و اعلام شده و در نهایت حدود ۲۰ میلیارد تومان وصول شده است که برابر با ۰.۳۳ درصد مالیات برآورد شده است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲ هزار خانه خالی شناسایی شد، تکلیف بودجه ۷۰۰ میلیارد تومان و میزان مالیات تعیین شده ۳۹۲ میلیارد تومان بود که حدود ۲۵ میلیارد تومان وصول شده است که برابر با ۳.۵ درصد تکلیف بودجه بوده است.

بیشتر بخوانید:

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1786201/%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87

با این حال آمارها حاکی از آن است که همچنان روند شناسایی و اخذ مالیات از محل مذکور رضایت‌بخش نیست. به طوریکه در فروردین ماه سال جاری میزان مالیاتی که از واحدهای مسکونی گران قیمت اخذ شد حدود دو میلیارد تومان بود، این میزان از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه به سه میلیارد تومان و از ابتدای سال جایر تا پایان خردادماه به پنج میلیارد تومان رسید.

در سال ۱۴۰۰، به طور کلی ۱۷۷ هزار خودروی لوکس شناسایی شد، درحالی که تکلیف بودجه شش همت و مالیاتی که تشخیص داده شد بالغ بر دو همت بود، در نهایت ۷۷۰ میلیارد تومان وصول شده است که برابر با حدود ۱۳ درصد مالیاتی است که برآورد شده بود.

در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۴۵ هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت بود که شش میلیارد تومان از خانه‌های لوکس اخذ شد که تنها ۰.۳ مالیات برآورد شده در بودجه بوده است.

قرار است بیش از ۵۰ درصد بودجه جاری کشور توسط درآمدهای مالیاتی محقق شود که در این میان یکی از ردیف‌های درآمدهای مالیاتی به خودروها و خانه‌های لوکس اختصاص دارد. بر این اساس دولت در لایحه بودجه سال جاری پیش‌بینی کرده بود که از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد مالیات سالانه خودرو بگیرد. رقمی که با نظر مجلس تغییر کرد و قرار شد انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق(کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سه میلیارد تومان است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد شوند.

وضعیت مالیاتی لوکس‌ها طی دو سال گذشته