«ماهی هیولا» شکار شد + فیلم

پس از اینکه ماهیگیران شهر شانگهای چین یک ماهی ترسناک را از رودخانه‌ای شکار کردند توجه رسانه‌ها بر روی این ماهی تیغ دندانی متمرکز شده است. بسیاری از ساکنان آن را ماهی هیولا توصیف می‌کنند. مشخص نیست که این ماهی به انسان حمله می‌کند یا خیر، اما مقامات این گونه را که معمولاً در آمریکای شمالی و مرکزی یافت می‌شود برای محیط زیست در چین خطرناک می‌دانند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/666764-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85