ماینرهای اموال تملیکی به کدام افراد فروخته می شود؟+شرایط مزایده

وی در ادامه اظهار کرد: طول سنوات گذشته حدود ۱۲۰ هزار ماینر در انبارهای اموال تملیکی در سراسر کشور نگهداری شده‌اند که به موجب مصوبه مورخ ۱۴۰۲.۸.۲۰ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین تکلیف آنها شروع شده که با توجه به این مصوبه برای تعیین تکلیف ماینرها، حدود و شروطی از جمله اخذ گواهی انطباق استاندارد و دریافت کد شناسه و کد رهگیری و کالا ملاحظات اجرایی وجود دارد که در حال انجام است.

غلامی همچنین متذکر شد: سایر ماینرهای مکشوفه تمامی اشخاص، از جمله ماینرهای شرکت بورس تهران، باید توسط دستگاه های کاشف مطابق قانون به انبارهای اموال تملیکی تحویل داده شود.

سعید غلامی باغی، معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی گفت: یکی از کالاهایی که در سنوات گذشته توسط دستگاه‌های کاشف به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شده و در انبارهای این سازمان نگهداری می‌شوند، دستگاه‌های استخراج رمز ارز است که به موجب نگرانی هایی که در خصوص مصرف برق این دستگاه و مشکلاتی که برای شبکه برق کشور ایجاد می کنند، تعیین تکلیف این دستگاه ها به اخذ مجوز از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا موکول شده است.

۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1858674/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87

معاون بهره برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در پایان ابراز کرد: پرونده رسیدگی به ماینرهای موجود در انبارهای اموال تملیکی مانند سال‌های گذشته و سایر پرونده‌های دیگر در مراجع رسیدگی کننده مورد بررسی قرار می‌گیرد که اگر رای بر برائت این پرونده صادر شود، بعد از اخذ شناسه کالا و کد رهگیری دستگاه ها به صاحبان کالا مسترد می شود اما اگر حکم به محکومیت صادر شود، این ماینرها پس از اخذ گواهی انطباق استاندارد توسط سازمان اموال‌تملیکی و اخذ شناسه کالا و کد رهگیری در مزایده های سراسری سازمان صرفا به افرادی که مجوز بهره برداری و یا مجوز دارای پیشرفت از مراجع ذی صلاح هستند، فروخته می‌شود.