ما اهل سختگیری و برخوردهای خشن و چکشی در فضای فرهنگی نیستیم

وی در ادامه اظهار کرد: در حقیقت این شرایط با زمانی که شخص قصد به هم زدن شرایط اجتماعی دارد، متفاوت است. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، عده‌ای ممکن است امر به معروف و نهی از منکر کنند. اما متاسفانه این افرادی که به آنها اشاره کردم عمل مجرمانه انجام می‌‎دهند و رفتار آنها در جامعه از سر لجبازی است و کشف حجاب‌های عامدانه دارند. 

وی افزود: در چنین شرایطی اگر هم قرار است اتفاقی پیش بیاید باید متناسب با قانون باشد. 

سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه توضیح داد: در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ پوشش دیدگاه و قانونی وجود دارد که همه موظف به رعایت آن هستند. با این حال ممکن است حجاب برای همگان یکسان نباشد. مثلاً می‌گوییم حجاب برتر چادر است، اما قرار نیست همه چادر سر کنند. دستورات شرعی که قرآن گفته مبنای نظر است و لزومی ندارد همه حجاب برتر را انتخاب کنند. ما اهل سختگیری و برخوردهای خشن و چکشی در فضای فرهنگی نیستیم و نظام هم موافق این برخوردها نیست و نباید باشد. اگر کسی هم به صورت خودسر اقدام یا برخوردی انجام دهد، چنین رویکردی اشتباه است.

سخنگوی شورای شهر تهران در پایان پیشنهاد داد: من معتقد هستم که بیش از هر چیز باید در مورد این مباحث گفتگو صورت گیرد. جامعه شناسان، مردم شناسان، اهالی فرهنگ و در عین حال قانونگذاران و حقوقدان باید بنشینند و شرایط جدید را بررسی کنند و مبناهای قانونی جدید نیز اگر لازم است تهیه شود. اما در جامعه مدارا و سلامت برخورد بین مردم باید حفظ شود و در جایی که نگاهی برای بر هم زدن نظم اجتماعی وجود دارد، نیروی انتظامی باید برخورد کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1-65/655343-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86-%DA%86%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق دین مبین اسلام ما در مقابل بدحجابی در ابتدا وظیفه تذکر لسانی داریم، ادامه داد: پس از تذکر لسانی افرادی که در خصوص رعایت حجاب عمل مجرمانه انجام می‌‎دهند، برخوردهای پرخاشگرانه خیلی شدید می‌کنند و طرف مقابل هم مجبور به برخورد می‌شود و اینگونه فضای جامعه ملتهب می‌شود.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در ادامه بیان کرد: بین فردی که خلاف قانون عمل می‌کند، با کسی که مقداری از موهایش بیرون است یا اتفاقی روسری‌اش  افتاده، تفاوت‌هایی وجود دارد.

اقتصادآنلاین ـ پرستو بهرامی راد؛ علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در خصوص تنش‌ها برسر حجاب در وسایل نقلیه عمومی شهری گفت: وقتی چنین مشکلاتی ایجاد می‌شود، آنچه که نقشی تعیین کننده دارد قانون است و قانون تعیین می‌کند کدام طرف محق است و کدام طرف حق ندارد. 

نادعلی بیان کرد: اما آنجایی که به صورت آشکار و به صورت عامدانه و با تحریک عواملی در خارج از مرزها برای  برای مقابله با جمهوری اسلامی چنین حرکاتی که پرتعداد نیست، صورت گیرد برخورد خواهد شد. زیرا اینجا خلاف قانون عمل شده و نیاز به برخورد انتظامی لازم دارد. اینجاست که گشت ارشاد و هر امکان دیگری می‌تواند ایفای نقش کند. در حقیقت وقتی تبدیل به جرم ‌شود باید با آن برخورد شود.