متولد چه ماهی هستید، همسر ایده آل خود را اینگونه انتخاب کنید…

ازدواج آذر ماهی ها با بهمن ماهی ها بسیار خوب است هر دوی آنها مثبت گرا هستند.

ازدواج مهر ماهی با دی ماهی ها به دلیل خودرای بلندپرواز بودن آنها ممکن است با مشکل روبرو شوند.

ازدواج شهریوری ها با بهمن ماهی ها متوسط است.

زندگی مشترک تیر ماهی با بهمنی ها متعادل است.

ازدواج مهر با اسفند بسیار خوب است آنها پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

8. ازدواج متولدین آبان

ازدواج خرداد ماهی با آبان ماهی ها نیز متوسط است آنها در رسیدن به خوشبختی، صبور هستند.

متولیدین بهمن گزینه خوبی برای خرداد ماهی ها می باشند چراکه هر دوی انها روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک به همدیگر می روند.

زندگی مشترک اردیبهشتی ها با آذر ماهی ها نیز تعریفی ندارد آنها افرادی جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم هستند.

ازدواج شهریور ماه با آذر اصلا توصیه نمی شود آنها هر دو تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.

افراد متولد مرداد با دی ماهی ها به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف می شوند.

از جمله خصوصیات فروردینی ها می توان به پرانرژی ، سالم و پر قدرت ، اهل کشمش و ستیز ، خودخواه ، بی ریا ، کاهی سرکش ، گاهی لجوج و یک دنده و خشک ، مخالف کلک ، در باطن خود ضعیف تر ظاهر است ، پرجنب و جوش ، ممدکار اشاره کرد. قطعا ازدواج دو فروردینی با یکدیگر بسیار خوب خواهد بود.

ازدواج دی ماهی ها با دی ماهی متوسط است آنها خصوصیات نسبتا مشترکی دارند.

ازدواج افراد اردیبهشتی با آبان ماهی ها نیز خوب است آنها آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار هستند.

ازدواج بهمن با اسفند هم خوب است یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرند.

12. ازدواج متولدین اسفند

ازدواج فروردینی ها با بهمن ماهی ها نیز خوب نیست آنها هر دو افراد سطله گر و آرمان گرا خواهند بود.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با شهریوری ها نیز خوب پیش بینی می شود آنها افرادی جوانمرد باسخاوت مددکار هستند.

ازدواج مردادی ها با هم به دلیل صفات مشترکی دارند بسیار خوب است.

زندگی مشترک تیر ماهی با دی ماهی ها خوب خواهد بود چراکه از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

ازدواج خردادی با مهر ماهی ها با توجه به خونسردی آنها، علاقه به هنر، بسیار خوب پیش بینی می شود.

ازدواج آبان ماهی ها با دی ماهی ها بد است زیرا هردوی آنها دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.

و اما ازدواج خرداد با اسفند خوب نیست آنها افرادی خیالباف رویا پرداز مرموز هستند و با هم تفاهم ندارند.

4. ازدواج متولدین تیر

ازدواج شهریور ماهی با دی ماهی ها خوب است یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت می باشد.

ازدواج شهریوری ها با مهر خوب است آنها مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا هسند.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با دی ماهی ها به دلیل اینکه هر دوی آنها با ثبات، راز نگه دار هستند خوب است و پیوندی مستحکم و پابرجا خواهند داشت.

ازدواج شهریوری ها با هم بسیار خوب است آنها هر دو مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا هستند.

زندگی مشترک مرداد با مهرماهی ها بسیار خوب است آنها در پی برقراری آرامش و ملایمت هستند.

ازدواج تیر ماهی ها با اذری ها اصلا توصیه نمی شود چرا که یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.

ازدواج آبان ها با مهر ماهی ها متعادل است آنها افرادی جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز می باشند.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با بهمن ماهی ها توصیه نمی شود آنها افرادی کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر دارند.

شهریوری ها با خرداد ماهی ها رابطه متعادلی خواهند داشت انها چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد.

ازدواج فروردین ماهی با آذر ماهی ها بسیار خوب است آنها هر دو طرفدار آرامش هستند.

ازدواج تیر ماهی ها با آبانی ها متعادل خواهد بود، در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.

افراد متولد مرداد با آذر ماهی ها ازدواج خوبی دارند یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.

ازدواج مهر ماهی ها نیز با متولدین تیر هم خوب است هر دوی آنها مهربان و رئوف هستند.

متولیدین بهمن گزینه خوبی برای خرداد ماهی ها می باشند چراکه هر دوی انها روحیه انسان دوستی دارند و همیشه آماده کمک به همدیگر می روند.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با دی ماهی ها به دلیل اینکه هر دوی آنها با ثبات، راز نگه دار هستند خوب است و پیوندی مستحکم و پابرجا خواهند داشت.

ازدواج بهمن با اسفند هم خوب است یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگرند.

ازدواج اردیبهشت با آذر ماهی ها به دلیل جسور بی پروا بودن آنها خوب نخواهد بود.

ازدواج شهریوری ها با آبان ماهی ها متعادل است آنها افرادی جسور و بی پروا . سرشار از انرژی و بلند پرواز می باشند.

ازدواج اردیبهشتی ها با اسفند ماهی ها خوب است چراکه آنها اشخاصی تودار و بسیار محتاط و سازگار می باشند.

3. ازدواج متولدین خرداد

ازدواج  مردادی ها با آبان ماهی ها زیاد بد نیست چراکه یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران است.

ازدواج شهریوری ها با بهمن ماهی ها متوسط است.

ازدواج فروردینی ها با بهمن ماهی ها نیز خوب نیست آنها هر دو افراد سطله گر و آرمان گرا خواهند بود.

ازدواج مردادی ها با شهریور ماهی ها متعادل است آنها افرادی منظبط و قانونمدارند.

ازدواج متولدین مهر با اردیبهشت ماهی ها نیز متعادل خواهد بود آنها افرادی میانه رو و خونسرد می باشند.

خردادی ها با شهریور ماهی ها رابطه متعادلی خواهند داشت انها چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد.

ازدواج آذر ماهی ها با اسفندی ها نیز متوسط بوده یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

10. ازدواج متولدین دی

و اما ازدواج خرداد با اسفند خوب نیست آنها افرادی خیالباف رویا پرداز مرموز هستند و با هم تفاهم ندارند.

ازدواج آبان ماهی ها با بهمن ماهی ها نیز اصلا توصیه نمی شود چراکه یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری می باشند.

ازدواج مهر با خرداد ماهی ها با توجه به خونسردی آنها، علاقه به هنر، بسیار خوب پیش بینی می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، شاید جالب باشد که بدانید که طبق تحقیقات انجام شده در مورد آمار طلاق و ازدواج های پایدار در کدام ماه ها بیشتر و کمتر می باشد و همچنین کدام ماه ها برای ازدواج با هم مناسبند؟ ما در این پست از سایت مینویسم، بطور کامل به شرح این موضوع می پردازیم.

متولدین کدام ماه ها برای ازدواج با هم مناسبند؟

ازدواج مرداد ماهی با خرداد ها نیز بسیار خوب است آنها زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان می باشند.

ازدواج شهریور ماهی با فروردین ماهی ها اصلا توصیه نمی شود چراکه یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب می باشد.

ازدواج مرداد ماهی ها با بهمن ماهی ها خوب است زیرا هر وی آنها آرمانگرا و ایده آلیست می باشند.

افراد متولد مرداد با آذر ماهی ها ازدواج خوبی دارند یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال است.

خردادی ها با آذر ماهی ها به دلیل داشتن ذوق و شوق برای زندگی مشترک، بسیار خوب است.

ازدواج متولدین شهریور با اسفند، بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

ازدواج آبان ماهی ها با آذر ماهی ها متعادل است چراکه یکی از آنها سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی می باشد.

ازدواج شهریور ماهی با دی ماهی ها خوب است یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت می باشد.

ازدواج دی ماهی ها با بهمن ماهی ها به دلیل اینکه یکی از آنها محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی، خوب نسیت.

ازدواج افراد آبان با اردیبهشت ماهی ها نیز خوب است آنها آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار هستند.

ازدواج شهریور ماه با آذر اصلا توصیه نمی شود آنها هر دو تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط هستند.

ازدواج زنان فروردینی با اردیبهشت ماهی ها چنگی به دل نمی زند چراکه آنها خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی های مشترکشان است.

ازدواج آبان ماهی ها با دی ماهی ها بد است زیرا هردوی آنها دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می باشند.

 ازدواج آذر ماهی با دی ماهی ها متوسط است زیرا آنها خصوصیان متفاوتی دارند اما هر دوی آنها خویشتن داردند.

ازدواج آبان ماهی با تیر ماهی ها نیز متوسط است آنها در رسیدن به خوشبختی، صبور هستند.

ازدواج تیر ماهی ها نیز با متولدین مهر هم خوب است هر دوی آنها مهربان و رئوف هستند.

ازدواج آبان ها با شهریور ماهی ها زیاد بد نیست چراکه یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران است.

ازدواج متولدین فروردین با مهر ماهی ها خوب خواهد بود آنها افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مردان می باشند.

ازدواج متولدین اردیبهشت با تیر بسیار خوب است چراکه آنها خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار خواهند داشت.

ازدواج متولدین تیر ماه با تیر بسیار خوب پیش بینی می شود آنها هر دو با بوجود اختلافات سلیقه ای، پیوند خوبی باهم خواهند داشت.

ازدواج خردادی با اردیبهشت ماهی ها بد نیست آنها رابطه متعادلی خواهند داشت چراکه آنها افرد تیزهوش کنجکاو تنوع طلب هستند و چندان با هم سازگار نیستند.

ازدواج آبان ماهی ها با فروردینی ها خوب نمی باشد آنها هر دو افرادی آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا هستند.

ازدواج فروردین ماهی ها با متولدین اسفند متعادل است مشکلات دارند اما پیوند خوبی هم برقرار است.

ازدواج خردادی با دی ماهی ها نیز خوب خواهد بود آنها خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

ازدواج فروردین ماهی ها با متولدین اسفند متعادل است مشکلات دارند اما پیوند خوبی هم برقرار است.

2. بهترن ماه برای ازدواج با متولدین اردیبهشت

مطالعه متولدین کدام ماه ها برای ازدواج با هم مناسبند؟ خالی از لطف نمی باشد اما بیشتر جنبه فان و سرگرمی دارد، طبیعتا تمامی افراد متولد یک ماه علایق، سلایق و شرایط زندگی یکسانی ندارند و این آمار ارائه شده کاملا تصادفی است. مشاوره قبل از ازدواج را جدی بگیرید، چراکه این جلسات در انتخاب صحیح و زندگی سالم کمک شایانی خواهند کرد.

1. کدام ماه ها برای ازدواج با فروردینی ها مناسبند؟

ازدواج شهریور ماهی ها نیز با متولدین تیر بسیار خوب و موفق است چراکه آنها مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگری دارند.

ازدواج مهر ماهی ها با هم بسیار خوب است آنها صفات مشترک زندگی خوبی خواهند داشت.

به طور کلی مردان متولد خرداد نیز زنان متولد خرداد و تیر را دوست دارند. آنها کمتر با زنان متولد ژانویه و مه ازدواج می کنند.

زندگی مهرماهی ها با آذر ماهی ها خوب است آنها دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.

ازدواج افراد متولد فروردین با مردادی ها بسیار خوب می باشد آنها پیوند موفقی خواهد داشت.

ازدواج آبان ماهی ها با هم اصلا توصیه نمی شود آنها مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن هستند.

زندگی مهرماهی ها با آذر ماهی ها خوب است آنها دارای خصیصه هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می باشند.

ازدواج فروردین ماهی با آذر ماهی ها بسیار خوب است آنها هر دو طرفدار آرامش هستند.

ازدواج تیر ماهی ها با اسفند ماهی ها بسیار خوب پیش بینی می شود آنها با هم تفاهم داشته و پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه خواهند داشت.

5. ازدواج متولدین مرداد 

ازدواج متولدین تیر با اردیبهشت بسیار خوب است چراکه آنها خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار خواهند داشت.

ازدواج مهر ماهی ها با آبانی ها تعریفی ندارد.

ازدواج مهر ها با شهریور خوب است آنها مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا هسند.

ازدواج دی ماهی ها با بهمن ماهی ها به دلیل اینکه یکی از آنها محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی، خوب نسیت.

ازدواج متولدین شهریور با اسفند بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می شود.

7. ازدواج متولدین مهر 

ازدواج آذر ماهی ها با هم بسیار خوب پیش بینی میشود.

زندگی مشترک تیر ماهی با دی ماهی ها خوب خواهد بود چراکه از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با مردادی ها نیز خوب است آنها افرادی عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش می باشند.

ازدواج آبان ماهی ها با اسفند ماهی ها بد است یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی است.

9. ازدواج متولدین آذر

ازدواج فروردین ماهی ها با افراد متولد دی بد است آنها هیچگاه به تفاهم نمی رسند.

ازدواج مرداد ماهی ها با اسفندی ها خوب است آنها با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر تلاش می کنند.

ازدواج مرداد ماهی ها با بهمن ماهی ها خوب است زیرا هر وی آنها آرمانگرا و ایده آلیست می باشند.

ازدواج آذر ماهی ها با اسفندی ها نیز متوسط بوده یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می باشد.

ازدواج اسفند ماهی ها با هم توصیه نمی شود آنها هر دو زود رنج و حساس اند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/665548-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

ازدواج آبان ماهی ها با آذر ماهی ها متعادل است چراکه یکی از آنها سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی می باشد.

اردیبهشتی ها با خردادی ها هر دو تیزهوش کنجکاو هستند و زندگی مشترک نسبتا خوبی خواهند داشت.

ازدواج مهر ماهی با دی ماهی ها به دلیل خودرای بلندپرواز بودن آنها ممکن است با مشکل روبرو شوند.

ازدواج متولدین اردیبهشت با هم، متوسط خواهد بود هر دوی آنها لجبازند و خودرای هستند.

ازدواج آذر ماهی ها با بهمن ماهی ها بسیار خوب است هر دوی آنها مثبت گرا هستند.

ازدواج اردیبهشت ماهی ها با بهمن ماهی ها توصیه نمی شود آنها افرادی کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر دارند.

ازدواج مهر با اسفند بسیار خوب است آنها پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند.

ازدواج دی ماهی ها با اسفند ماهی ها متوسط است یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه می باشد.

ازدواج خرداد ماهی با مردادی ها نیز بسیار خوب است آنها زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان می باشند.

ازدواج متولدین اردیبهشت با مهر ماهی ها نیز متعادل خواهد بود آنها افرادی میانه رو و خونسرد می باشند.

ازدواج تیر ماهی با اردیبهشت ماهی ها با توجه به روحیه تنوع طلب و بی قراری آنها خوب پیش بینی نمی شود.

ازدواج فروردین ماهی با تیر ماهی ها نیز متعادل است آنها افرادی برون گرا می باشند.

زندگی مشترک اردیبهشتی ها با آذر ماهی ها نیز تعریفی ندارد آنها افرادی جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم هستند.

افراد متولد مرداد با دی ماهی ها به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف می شوند.

ازدواج فروردین ماهی با شهریور ماهی ها اصلا توصیه نمی شود چراکه یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب می باشد.

ازدواج تیر ماهی ها نیز با متولدین شهریور بسیار خوب و موفق است چراکه آنها مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگری دارند.

ازدواج خرداد ماهی با  با فروردین ماهی ها خوب پیش بینی نمی شود. چرا که آنها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.

زندگی مشترک مهر با مرداد ماهی ها بسیار خوب است آنها در پی برقراری آرامش و ملایمت هستند.

ازدواج بهمن ماهی ها با هم خوب است آنها پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف دارند.

ازدواج آبان ماهی ها با مرداد ها متعادل خواهد بود، در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می باشند.

ازدواج شهریور اردیبهشت ها با شهریوری ها نیز خوب پیش بینی می شود آنها افرادی جوانمرد باسخاوت مددکار هستند.

ازدواج متولدین مرداد ماه با تیر ماهی ها نیز خوب است آنها خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفقی دارند.

ازدواج فروردین ماهی ها با افراد متولد دی بد است آنها هیچگاه به تفاهم نمی رسند.

ازدواج مرداد ماهی ها با اردیبهشت ها نیز خوب است آنها افرادی عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش می باشند.

ازدواج متولدین مهر با فروردین ماهی ها خوب خواهد بود آنها افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مردان می باشند.

ازدواج فرودینی ها با خرداد ماهی ها اصلا خوب پیش بینی نمی شود آنها پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش می باشند.

ازدواج خردادی با دی ماهی ها نیز خوب خواهد بود آنها خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.

ازدواج تیر ماهی ها با اذری ها اصلا توصیه نمی شود چرا که یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده می باشد.

ازدواج خرداد ماهی با تیرماهی ها با توجه به روحیه تنوع طلب و بی قراری آنها خوب پیش بینی نمی شود.

ازدواج مهر ماهی ها با بهمن ماهی ها اصلا توصیه نمی شود آنها پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش هستند.

ازدواج متولدین تیر ماه با مردادی ها نیز خوب است آنها خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفقی دارند.

ازدواج آبان ماهی ها با بهمن ماهی ها نیز اصلا توصیه نمی شود چراکه یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری می باشند.

ازدواج اردیبهشتی ها با اسفند ماهی ها خوب است چراکه آنها اشخاصی تودار و بسیار محتاط و سازگار می باشند.

ازدواج مرداد ماهی ها با اسفندی ها خوب است آنها با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر تلاش می کنند.

6. متولدین شهریور

زندگی مشترک تیر ماهی با بهمنی ها متعادل است.

خردادی ها با آذر ماهی ها به دلیل داشتن ذوق و شوق برای زندگی مشترک، بسیار خوب است.

چاقی بعد از ازدواج

ازدواج مهر ماهی ها با بهمن ماهی ها اصلا توصیه نمی شود آنها پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش هستند.

ازدواج تیر ماهی ها با اسفند ماهی ها بسیار خوب پیش بینی می شود آنها با هم تفاهم داشته و پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه خواهند داشت.

ازدواج دی ماهی ها با اسفند ماهی ها متوسط است یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه می باشد.

ازدواج آبان ماهی ها با اسفند ماهی ها بد است یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی است.

ازدواج یک خرداد ماهی ها با هم و همچنین ازدواج خردادی با مرداد ماهی ها بسیار خوب است آنها افرادی مشورت پذیر با استدلال می باشد و توانایی خاصی در برطرف کردن مشکلات دارند.

ازدواج تیر ماهی با تیر فروردینی ها متعادل است آنها افرادی برون گرا می باشند.

ازدواج افراد متولد مرداد با فروردین بسیار خوب می باشد آنها پیوند موفقی خواهد داشت.

 ازدواج آذر ماهی با دی ماهی ها متوسط است زیرا آنها خصوصیان متفاوتی دارند اما هر دوی آنها خویشتن داردند.

ازدواج شهریور ها با مرداد ماهی ها متعادل است آنها افرادی منظبط و قانونمدارند.

اردیبهشتی ها با متولدین فروردین، زندگی مشترک متعادلی خواهند داشت آنها ممکن است مشکل داشته باشند اما قابل حل شدن است.

ازدواج فرودین ماهی ها با آبانی ها خوب نمی باشد آنها هر دو افرادی آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا هستند.

بیشتر بخوانید: متن تبریک تولد دی ماهی ها

11. ازدواج متولدین بهمن 

ازدواج افراد آبان با خرداد ماهی ها نیز خوب است آنها آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار هستند.