محموله روغن در راه است/ قیمت روغن پایین می‌آید؟

امیرهوشنگ بیرشک ، با بیان اینکه مشکلی در تولید و تامین روغن نداریم، گفت: قیمت روغن در چند وقت اخیر روند ثابتی را طی کرده و افزایش یا کاهشی نداشته است.

۲۲۰۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1782764/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

وی ادامه داد: بیش از ۲۰۰ هزار تن روغن منتظر تخصیص ارز است و امیدواریم بانک مرکزی هر چه زودتر تکلیف تخصیص ارز آنها را مشخص کند.

وی در پایان گفت: در حقیقت وقتی روغن وارد گمرک می‌شود بخشی از آن برای ثبات بازار به صورت درصدی ترخیص و مابقی منتظر تخصیص ارز می ماند.

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی اضافه کرد: از این ۲۰۰ هزار تن مقدار اندکی به صورت درصدی از گمرکات خارج و وارد چرخه تولید شده است.