مدرسه رفتن چقدر برای یک خانواده ایرانی هزینه دارد؟+ اینفوگرافیک

ایمنا نوشت: بوی ماه مهر زودتر از بچه‌ها به مشام والدین می‌رسد؛ آنجایی که باید خرید حداقلی سال جدید تحصیلی را انجام دهند. این خرید از لوازم‌التحریر گرفته تا خرج کتاب‌های درسی، قیمت روپوش یا فرم مدرسه و …


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1675803/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9

مدرسه رفتن چقدر برای یک خانواده ایرانی هزینه دارد؟+ اینفوگرافیک