مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد

در نشست بررسی رای اعتماد صولت مرتضوی، مهدی طغیانی، دهمرده، ایزدخواه و سرگزی به عنوان نمایندگان مخالف و امینی، سعیدی، بامیری و دهنوی به عنوان نمایندگان موافق نظراتشان را درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کردند.

۲۲۳۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1685295/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AFدر نهایت، بعد از صحبت‌های نمایندگان موافق و مخالف و دفاعیات وزیر پیشنهادی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۷۶ رای موافق، ۶۴ رای مخالف ، ۱۳ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۵۸ آرای ماخوذه به صولت مرتضوی گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتماد کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی با رای اعتماد نمایندگان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. وی دومین گزینه پیشنهادی رییس‌جمهوری برای تصدوی وزارت تعاون، کلار ور فاه اجتماعی بود. پس ازاستعفای عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زاهدی‌وفا به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح شد و نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست بیاورد . پس از آن بود که صولت مرتضوی ، به عنوان گزینه پیشنهادی معرفی گردید.

بعد از دفاعیات مرتضوی گزینه پیشنهادی وزارت کار با اعلام رئیس مجلس شورای اسلامی، وزرای دولت و معاون اول رئیس جمهور از مجلس خارج شدند و تعرفه‌های رای‌گیری بین نمایندگان توزیع شد.