مطالبه عمومی جامعه مقابله جدی با اقدامات سازمان‌یافته جهت حیازدایی از جامعه اسلامی است

رییس جمهور با اشاره به انتظار خانواده‌ها از مسئولان برای سالم‌سازی محیط‌های فرهنگی و آموزشی، بر نقش ویژه مدیران آموزش و پرورش و وزارت علوم برای فراهم کردن زمینه آسایش و رفع دغدغه والدین تأکید کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/736384-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سید ابراهیم رییسی در جلسه بررسی آسیب‌های اجتماعی و ارائه آخرین گزارش دستگاه‌های مسئول از اقدامات صورت گرفته، با اشاره به تکالیف دستگاه‌های مسئول برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بر نقش دستگاه‌های فرهنگی جهت فرهنگ‌سازی و ارائه الگوهای سازنده و به‌کارگیری همه ظرفیت‌های مردمی برای اصلاح برخی ناهنجاری‌ها تأکید کرد.

رییس جمهور با اشاره به پروژه برنامه‌ریزی شده دشمن برای تخریب ارزش‌های فرهنگی، نقش رسانه به‌ویژه صداوسیما در فرهنگ‌سازی و مقابله با آثار سوء ناهنجاری‌های اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی و تصریح کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند بخشی از ناهنجاری‌ها برنامه‌ریزی شده هستند و ضروری است دستگاه‌های مسئول نیز در مقابله با ناهنجاری‌ها، با برنامه وارد شوند.

رییسی با بیان اینکه مطالبه عمومی جامعه از مسئولان سالم‌سازی فضای فرهنگی و مقابله جدی با اقدامات سازمان‌یافته جهت حیازدایی از جامعه اسلامی است گفت: قانون به عنوان یک میثاق ملی و اجتماعی، باید ملاک عمل عمومی قرار بگیرد.